پياده روي اربعين

پياده روي اربعين,بسيج نخل ناخدا,هيئت حضرت علي اصغر,
پياده روي اربعين بچه هاي نخل ناخدا

پیغام مدیر سایت :

مجموعه فرهنگي مذهبي صادقيه